Privaatsussätted

Kes me oleme

Meie veebiaadress on: https://tondisuru.ee. Oleme käsitöö ja ehitusega tegelev ettevõte.

Personaalse info kogumine

Kommentaarid

Veebilehele kommentaare ja tagasisidet lisades kogume Teie poolt lahtritesse kirjutatud info, külastaja IP aadressi ja indentifikaatorit (browser user agent) et tuvastada rämpsposti.

Teie emaili aadressist koostatud anonüümset sõne (hash) võidakse edastada Gravatar teenusele, et näha kas Te olete selle kasutaja. Gravatar teenuse privaatsus sätted on saadaval siin: https://automattic.com/privacy/. Teie kommentaari ja/või tagasiside vastu võtmisel avalikustatakse Teie poolt antud informatsioon veebilehel (v.a. meiliaadress).

Meedia

Vältige asukoha informatsiooni sisaldavate failide üles laadimist (EXIF GPS). Vastasel juhul on sellele infole ligipääs ka teistel veebilehe külastajatel.

Hinnapäring

Hinnapäringu vormi lisatud infot edastatakse ainult Tondisuru meiliaadressile, et sealt Teile vastus saata. Hinnapäringusse lisatud infot ei avalikustata veebilehel.

Personaalse info hoiustamine

Jättes veebilehele kommentaari, hoiustame kommentaari ja selle metaandmestikku määramata ajaks. Seda põhjusel, et saaksime vajadusel järgnevaid kommentaare vastu võtta ega hoia neid asjata kinnitamise järjekorras.

Sinu õigused personaalse info osas

Kui olete avalikustanud kommentaari meie veebilehel, siis on Teil õigus nõuda eksporditud faili koos kogu Teid puudutava infoga. Samuti on Teil õigus nõuda kõikide Teie andmete kustutamist meie veebilehelt ja selle andmebaasidest. Sinna hulka ei kuulu andmed mida oleme kohustatud hoiustama administratiivsetel, legaalsetel või turvalisuse eesmärkidel.

Kuhu sinu andmeid edastatakse

Külastaja kommentaare võidakse kontrollida läbi automaatse rämpsposti tuvastusteenuse.